بهاریه

 

بی همتا بر فراز قله خوشنویسی ایران

استاد غلامحسین امیرخانی مردی از دیار فرهیختگان و فرزانگان - طالقان

کسی که تلاشش موجب تحولات بزرگی در حفظ و ارتقاء و گسترش هنر خوشنویسی در ایران شده

به گفته خیلی ها: حتی مخالفین روشهای مدیریتی او ، هنرش را می ستایند و او را در خیلی از روشهای خوشنویسی، یگانه و بی همتا مینامند.

/ 0 نظر / 45 بازدید