آذر آبادگان

آذر آبادگان

آذر آبادگان یک نام فقط ایرانی است.

 یک مسئله عجیب بنام تصور ذهنی

   شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد... زنگ را زدند بیدار شد و با عجله دو مسئله را که روی تخته سیاه نوشته شده بود یادداشت کرد و با این باور که استاد آن را به عنوان تکلیف منزل داده است به منزل برد و تمام آن روز و آن شب برای حل کردن آن ها فکر کرد اما هیچ یک را نتوانست حل کند اما طی هفته دست از کوشش برنداشت و سرانجام یکی از آنها را به سختی حل کرد و به کلاس اورد.

استاد به کلی مبهوت شد زیرا آن دو را به عنوان دو نمونه از مسایل غیر قابل حل ریاضی داده بود.

        ----------------------------------------------------

   در یک باشگاه بدنسازی پس از اضافه کردن ۵ کیلوگرم به رکورد قبلی ورزشکاری از وی خواستند که رکورد جدیدی برای خود ثبت کند اما او موفق به این کار نشد. سپس از وی خواستند وزنه ای که ۵ کیلوگرم از رکوردش کم تر است را امتحان کند. این دفعه او  به راحتی وزنه را بلند کرد این مسئله برای ورزشکار جوان و دوستانش امری کاملا طبیعی به نظر میرسید اما برای طراحان این آزمایش جالب و انگیز بود چرا که آنها اطلاعات غلط به ورزشکار داده بودند ...

   او در مرحله اول از عهده ی بلند کردن وزنه ای برنیامده بود که در واقع ۵ کیلوگرم از رکوردش کم تر بود اما در حرکت دوم ناخودآگاه موفق به بهبود رکوردش به میزان ۵ کیلوکرم شده بود.

او در حالی و با این باور وزنه را بلند کرده بود که خود را قادر به انجام آن میدانست...... 

 

   هر فردی خود را ارزیابی میکند و این برآورد مشخص خواهد کرد که او چه خواهد شد.

   ما نمیتوانیم بیش از اون چیزی بشویم که باور داریم (هستیم)... اما میتوانیم بیش از آنچه که باور داریم انجام دهیم...

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید