دانایی = توانایی

من می دونم.

من می دونم اگر دنبال بی عیب بگردم می مونم!!
می دونم وقتی دری به رویم بسته شد درهای بزرگتری به جای اون به رویم باز میشن.
می دونم که آنچه من رو تعیین می کنه شرایط زندگیم نیست بلکه های منه.
می دونم قدر هر چیزی رو که دارم باید بدونم وگرنه از دستش میدم.
می دونم که در این دنیا باید سرزنده باشم. بعد از مرگ تا ابد دارم بر عکس عمل کنم.
می دونم هر مانعی در زندگیم یه نوع آزمایشه.
می دونم که وظیفه ی من کردن دیگرانه و سنگ صبوری برای اونا بودن.
می دونم اگر اشتباهی کردم باید قبولش کنم.
می دونم که همیشه باید اینگونه فکر کنم که: امروز آخرین روز زندگیمه و دیگه هیچ فرصتی ندارم.
می دونم که نباید هیچ وقت امید رو از کسی سلب کنم شاید این چیزیه که داره.
می دونم که دو گروه نمی تونن افکار خودرو عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان!!!
می دونم هنوز هم بهترین سیاسته.
می دونم که با کردن دیگران خودمو از این نعمت بهره مند کردم.
می دونم که شهامت در مردن نیست در کردنه.
می دونم که نباید پل های پشت سرم رو خراب کنم شاید بارها مجبور باشم از همان پل عبور کنم.
می دونم که اگر از شر آنچه نمی خوام خلاص شم برای آنچه که می خوام جا باز میشه.
می دونم که یه تنه نمی تونم دنیارو عوض کنم ولی قسمت کوچیکی از اون رو می تونم. خودم رو.
چه قدر من باهوشم. چه چیزایی که من میدونم و دیگران نمی دونند.

/ 0 نظر / 20 بازدید