بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

هست کلید در گنج حـکیم

 

  یعنی اشک توبه در قنوت خواندنش با نام غفارالذنوب

 

یعنی چشم ها هم در رکوع شرمگین از نام ستارالعیوب

 

یعنی سر سجود و دل سجود ذکر یا رب یا رب از عمق وجود

/ 0 نظر / 15 بازدید