میدان مغناطیسی بدن انسان و نماز

   هارولد بور از دانشگاه ییل برای اولین بار با انجام یک آزمایش ساده، به وجود میدان مغناطیسی در اطراف موجود زنده پی برد. او با توجه به .......

 


ادامه مطلب ...